1


เกี่ยวกับเรา

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

บริษัทมีรากฐานที่มั่นคงและความเป็นมาที่ยาวนาน

- ปี พ.ศ.2490 บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด

- ปี พ.ศ.2542 บริษัท ไทยประสิทธิประกันชีวิต จำกัด

- ปี พ.ศ.2544 บริษัท ไทยประสิทธิเนชั่นไวด์ จำกัด และบริษัทเนชั่นไวด์ประกันชีวิต จำกัด

- ปี พ.ศ.2547 บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด

และในปี พ.ศ. 2557 ได้เปลี่ยนมาเป็นบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงิน จากกลุ่มฟิลลิปแคปปิตอล ประเทศสิงคโปร์